Điều khoản sử dụng

Xin chào và chào mừng bạn đến với trang web mcwcasino-vn.click! Trang web này cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung trực tuyến dưới các điều khoản và điều kiện sau đây:

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và thông tin được hiển thị trên trang web mcwcasino-vn.click được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng tài liệu và thông tin trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Mọi quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các tài liệu và thông tin trên trang web là thuộc về chủ sở hữu tương ứng của chúng.

2. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Khi sử dụng trang web mcwcasino-vn.click, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

  • Sử dụng trang web này để vi phạm pháp luật hiện hành.
  • Sao chép, phân phối hoặc truyền tải nội dung trái phép.
  • Gây hại cho hệ thống hoặc mạng của chúng tôi.
  • Can thiệp vào quyền riêng tư của người dùng khác.
  • Tạo ra hoặc sử dụng các công cụ tự động hoặc phần mềm để thu thập thông tin từ trang web.

Bạn chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trên trang web mcwcasino-vn.click và bạn phải tuân thủ tất cả các quy định và quy tắc áp dụng.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt điều khoản sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau bất kỳ sự thay đổi nào sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản sửa đổi.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web mcwcasino-vn.click.
  • Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng của các trang web đó.