Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng, đăng ký nhận thông tin, tham gia khảo sát hoặc gửi phản hồi trên trang web mcwcasino-vn.click.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn để:

  • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu
  • Quản lý tài khoản của bạn và xử lý thanh toán
  • Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi và sự kiện
  • Phản hồi yêu cầu hỗ trợ của bạn
  • Phân tích và cải thiện trang web mcwcasino-vn.click

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự cho phép từ bạn hoặc theo yêu cầu pháp luật.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn chỉ cho nhân viên cần thiết để thực hiện công việc của họ. Những nhân viên này phải tuân thủ các quy định bảo mật và yêu cầu bảo mật tương tự.